Naprawa ścięgien zginaczy,

Obecnie jeżeli można mówić o pierwotnej chirurgii naprawy ścięgien zginaczy, to ona łączy się z kilkoma nazwiskami: Domblera, Keslera, Kleinerta. Banel, ojciec chirurgii ścięgien, ale dla porównania między jego szwem a pozostałymi: szew współczesny w 1978 r. – Beker. Ten szew, który doprowadza do zaciśnięcia kikutów szytego ścięgna. Przy szwie Keslera ten mechanizm zachodzi w mniejszym stopniu. Szew jest przeprowadzony przez peryferyczne okolice ścięgna, nie jest przeprowadzony przez centralną część ścięgna. Banel na najprostszy szew – umożliwia dokonanie wielu prostych zabiegów. Na tym polega współczesna teoria zakładania szwów na ścięgna. Wyobraźmy sobie zginacz w obrębie pochewki włóknistej, to w tej chwili zostało udowodnione przez Mateksa, Richordsa, że zewnętrzna warstwa zginacza ścięgna odżywiona jest przez dyfuzję płynu maziowego. Centralna część ścięgna odżywiana jest’drogą unaczynienia krwionośnego poprzez bocznie biegnące naczynia przez układ kreskowy zginaczy. Wykorzystując to spostrzeżenie udowodnione przez Lumborga w sposób bezsporny w tej chwili obowiązuje nas zakładanie szwów w strefie, która jest unaczynioną i odżywioną drogą dyfuzji płynu maziowego, tzn. zakładaniu szwów w strefie nieistotnej dla ścięgna, jak gdyby niemej jeżeli chodzi o unaczynienie.

Czytaj Dalej »

Edukacja terapeutyczna

Zachorowanie na przewlekłą chorobę, o niepewnym rokowaniu, oznacza zawsze wejście chorego w tygiel zjawisk przystosowawczych, zawsze o dużej intensywności. Psychoemocjonalna, społeczna i biologiczna wytrzymałość chorego zostaje poddana ciężkiej próbie nadzwyczajnego stresu. Niestety, stres ciągle jest potęgowany przez braku nadziei na zupełne wyleczenie, zlikwidowanie choroby w najbliższej przyszłości. Lekarz może i powinien opanować ten żywioł zmian, nadać im charakter, który w końcowym bilansie będzie korzystny dla pacjenta. Musi spowodować, żeby pacjent wyniósł pożytek z doświadczeń choroby.

Czytaj Dalej »

Leczenie rzutu – stwardnienie rozsiane

Jeżeli nagle pojawią się objawy świadczące o zaburzeniach ze strony układu nerwowego: kłopoty z widzeniem, poruszaniem się, utrzymaniem równowagi, drętwienie rąk albo nóg, pacjent z SM zwraca się do neurologa, który rozpoznaje zazwyczaj w takich okolicznościach rzut choroby. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze opisane powyżej objawy świadczą o „prawdziwym” rzucie choroby. Jeżeli jesteśmy przeziębieni, mamy wysoką gorączkę, przegrzaliśmy się na słońcu lub przeżyliśmy silny stres i wystąpiły jakieś objawy neurologiczne – poczekajmy dzień lub dwa, zanim zgłosimy się do neurologa. Chodzi bowiem prawdopodobnie o tzw. rzut „rzekomy”: objawy spowodowane infekcją lub zdenerwowaniem, które najczęściej ustępują po kilku dniach samoistnie, bez leczenia.

Czytaj Dalej »

Dialog jako najwłaściwsza forma kontaktu językowego ludzi

Dialog może być rozumiany szerzej (i bardziej formalnie) jako ‘ciąg wypowiedzi, w których rozmówcy są kolejno nadawcami i odbiorcami’. Łatwo zauważyć, że w tym sensie dialogiem będzie również ciąg „rozkaz – reakcja” (np. A. Masz to zrobić! – B. Ani myślę!I¡Dobrze!), a także „pytanie – odpowiedź”, np. w czasie przesłuchania. Ten typ kontaktu nie ma jednak nic wspólnego z dialogiem w sensie węższym, który trzeba rozumieć jako ‘ciąg wypowiedzi, których celem jest dojście do porozumienia, uzgodnienia stanowisk’, a może także ‘wspólne wypracowanie poglądów i stanowisk’. Słowniki definiują dialog jako ‘rozmowę zmierzającą do uzgodnienia stanowisk, poglądów, opinii […], rozmowę dwóch osób dotyczącą rzeczy istotnych’ (Dunaj red. Słownik współczesnego języka polskiego, t. I, 1999).

Czytaj Dalej »

Świadomość własnej śmiertelności

Dopiero zatem z odważną świadomością własnej śmiertelności i skromną świadomością ograniczonej wiedzy można przystąpić do tej trudnej rozmowy. Najczęściej na etapie diagnozy można i należy przede wszystkim wypunktować to, na co pacjent ma wpływ, jeśli chodzi o ratowanie i przedłużenie sobie życia. Niezwykle istotne jest też pokazanie perspektywy czasowego lub całkowitego uwolnienia się od choroby. To pozwoli pacjentowi odczuć sens i wartość wysiłku włożonego w leczenie.

Czytaj Dalej »

Postawa wobec stwardnienia rozsianego

Postawa to względnie trwała ocena ludzi, zdarzeń, idei i również nas samych. Może być albo pozytywna albo negatywna. Człowiek nie jest neutralnym obserwatorem, stale ocenia to, z czym się styka. W każdej postawie wyróżnia się następujące elementy:

Czytaj Dalej »

DZIECKO A OPERACJE CZ. II

Choroba dziecka, szczególnie zaś schorzenie chirurgiczne, zazwyczaj powoduje nagłe zaburzenie w jego życiu osobistym, co szybko odbija się na jego psychice [3], Rozpatrując różne sytuacje, w których może znaleźć się dziecko, wydaje się, że najtrudniejszą rzeczą jest udzielenie właściwego wsparcia psychicznego choremu w stacji pogotowia ratunkowego. Tylko życzliwość, serdeczność i zainteresowanie zespołu dyżurnego może być pomocne w okresie oczekiwania, badania i w trakcie zabiegu. Chory powinien zawsze wiedzieć, że w tej ciężkiej dla niego chwili nie został opuszczony, że rodzice są powiadomieni, są w drodze lub oczekują przed gabinetem zabiegowym. Dużą rolę mogą tutaj spełniać studenci medycyny (stażyści), zapoznając się w ten sposób z sytuacją, obawami i lękiem chorego [7], Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie przychodni chirurgii dziecięcej czynnej przez całą dobę wspólnie z przychodnią pediatryczną. W Szczecinie uczyniliśmy już pierwszy krok organizując przychodnię chirurgii dziecięcej, która jest czynna w godz. 8-20 (1979 r.). Personel tej specjalistycznej placówki, posiadając odpowiednie doświadczenie, pozwala choremu dziecku łatwiej i mniej boleśnie psychicznie przeżyć ten nagły kontakt z nieznanymi dla niego ludźmi.

Czytaj Dalej »

Ogólna struktura komunikacji lekarza z pacjentem: dialog i rozmowa

Nazwę dialogu można przyjąć dla wymiany komunikatów między lekarzem a pacjentem w formie sekwencji pytań i komunikatów infor- macyjno-emocjonalnych, będących odpowiedziami pytania. Np. ciąg pytań zadawanych przez lekarza, których treść jest uzależniona od odpowiedzi pacjenta, stanowi typową formę badania podmiotowego. Wymiana wypowiedzi mniej uporządkowana i skierowana na różne cele jest taką czy inną formą rozmowy. Dialog i rozmowa występują w wielu różnorodnych sytuacjach, przy czym można wyróżnić następujące podstawowe rodzaje takiego złożonego porozumienia między lekarzem a pacjentem: 1) Lekarz informuje pacjenta o jego stanie (podaje rozpoznanie) i proponuje najskuteczniejsze jego zdaniem leczenie: pyta pacjenta, co ten jeszcze chciałby wiedzieć: pacjent zadaje pytania, lekarz udziela odpowiedzi. 2) Po poinformowaniu pacjenta o jego stanie lekarz podaje kilka możliwych sposobów leczenia o podobnej skuteczności, pacjent zadaje pytania dotyczące głównie szczegółowych skutków różnych rodzajów postępowania i ich skutków ubocznych, lekarz odpowiada, ułatwiając pacjentowi wybór. 3) Bardziej rozwinięty dialog ma miejsce w sytuacjach, gdy na sposób leczenia mają istotny wpływ różne czynniki. W rozbudowanym dialogu lekarz poznaje warunki i możliwości pacjenta, pacjent dowiaduje się, jakie elementy leczenia mają dla niego szczególne znaczenie: w wyniku tego rodzaju dyskusji lekarz z pacjentem ustalają współpracę w postępowaniu leczniczym.

Czytaj Dalej »

Rehabilitacja Warszawa – pewność zwycięstwa

Rehabilitacja w Warszawie to pewność zwycięstwa.

Zwyciężanie własnych słabości czy przezwyciężanie niedogodności, jakie nam się przytrafiają w ciągu życia jest zaliczane zawsze na poczet naszych małych, prywatnych zwycięstw, które powinny być dla nas wyznacznikiem sukcesu. Jeśli trafimy do tak dobrych specjalistów, jakimi jest rehabilitacja Warszawa, to możemy mieć sto procent pewność na odniesienie pełnego sukcesu. Nie zdarzyło mi się słyszeć, żeby ktoś, kto poszedł do rehabilitacja Warszawa nie uzyskał pomocy lub by ta pomoc okazała się bezużyteczną. Może właśnie dlatego

rehabilitacja Warszawa

nie potrzebują dosłownie żadnej reklamy, aby być rozpoznawalnymi. Ich najlepszą reklama od lat są sami pacjenci, którzy pocztą pantoflową przekazują sobie informacje oraz komentarze na temat rehabilitacja Warszawa. To też jak najlepiej świadczy o samym miejscu, jakim jest właśnie ten ośrodek.

Rehabilitacja Bielsko-Biała – najważniejsze miejsce dla chorych

Rehabilitacja w Bielsku-Białej to najważniejsze miejsce dla chorych.

Najważniejsze miejsce to takie, w którym jesteście w stanie zadbać o swoje zdrowie oraz wrócić do właściwego stanu zdrowia. Odpowiedni dobór pomocy jest najistotniejszą kwestią dla chorego czy poszkodowanego. Jestem pewna, że to właśnie rehabilitacja Bielsko-Biała jest najlepszą odpowiedzią na wszystkie problemy ludzi po wypadkach. Nie wydaje mi się, żeby ktoś mógłby mieć odmienną od mojej opinię w tym temacie. Wydaje mi się, a może nawet można rzec, że jestem przekonana, iż

rehabilitacja Bielsko-Biała

to najlepsze możliwe rozwiązanie. Trzeba przyznać, że mają oni całą masę zadowolonych pacjentów, co powinno być jakimś rodzajem wyznacznika dla innych. Ja sama, widząc taką liczbę zadowolonych pacjentów, z pewnością brałabym jak najpoważniej ich pomoc, jeśli przyszłaby taka konieczność. Moi znajomi oraz przyjaciele także podzielają moje zdanie, że rehabilitacja Bielsko-Biała jest najlepszym wyborem.