Archive for the ‘Medycyna’ Category

Komisje Kontroli Zawodowej nie spełniają zadania

Obecna sytuacja dewastacji skromnej bazy szpitalnej (ponad 500 większych szpitali przedwojennych zostało całkowicie zniszczone (sprawozdanie Min. Zdrowia 1946 r.) braków wyposażenia i brak średniego personelu medycznego nie sprzyja poprawie poziomu lecznictwa. W ostatnich latach Minister Zdrowia dokonał ubezpieczenia wsi bez wywalczenia odpowiednich inwestycji koniecznych dla przeprowadzenia prawidłowo takiej wielkiej reformy. Fundusz Zdrowia będący wyrazem docenienia problemu lecznictwa przez całe społeczeństwo – nie jest prawidłowo wykorzystany – nadal nie ma w dostatecznej ilości podstawowych leków, płynów infuzyjnych, igieł, venflonów, strzykawek, nawet rękawic operacyjnych.

Czytaj Dalej »

Jakie czynniki wpływają na przebieg stwardnienia rozsianego?

Okazało się, że na częstość występowania SM mają wpływ czynniki geograficzne. Rozprzestrzenienie geograficzne choroby wykazuje znaczne różnice. Częstość SM wzrasta wraz ze zwiększaniem się szerokości geograficznej, czyli wraz z oddalaniem się od równika zarówno na północ, jak i na południe. W krajach leżących w okolicy równika – w Afryce, Ameryce Południowej i Azji jest to choroba prawie nieznana, natomiast w krajach oddalonych od równika – w Europie (w tym i w Polsce), w Ameryce Północnej częstość tej choroby jest wielokrotnie większa.

Czytaj Dalej »

Intensywnie rozwijające się badania genetyczne

Jakie są zatem przyczyny żywotności tego „prowizorium” nazew- niczego w naukowym języku onkologicznym (a dotyczy ono także wielu innych nazw onkologicznych, których tu nie analizowano37)? Na pewno główną przyczyną są względy historyczne i przyzwyczajenie do używania nazw usankcjonowanych tradycją. Ale ważna jest także praktyczna przydatność podziału na raki i mięsaki, która – choć z zastrzeżeniami pozwala na rozróżnienie dwóch głównych modeli przebiegu i leczenia złośliwych chorób nowotworowych (osobnym zagadnieniem jest biologia chłoniaków, białaczek i glejaków). Te nowotwory złośliwe, które tradycyjnie nazywa się rakami, w pierwszej kolejności szerzą się naczyniami chłonnymi, można je wyodrębnić w bardzo wczesnej fazie ich rozwoju (tzw. fazie przedinwazyjnej), wymagają innego postępowania chirurgicznego niż mięsaki. Z kolei te guzy, które tradycyjnie są zaliczane do mięsaków (w tym także mięsak maziówkowy, mięsak naczyniowy a więc guzy wywodzące się z tkanek nazywanych przez histologów nabłonkami), szerzą się drogami krwionośnymi i reagują na inne leki przeciwnowotworowe niż raki, a zasady postępowania chirurgicznego wobec nich także są nieco inne.

Czytaj Dalej »

Główne cele w leczeniu spastyczności to:

– poprawa funkcji kończyn,

– poprawa zdolności samodzielnego poruszania się,

– zmniejszenie bólu,

Czytaj Dalej »

Głos w dyskusji na temat roli słowa w praktyce lekarskiej

W Polsce po drugiej wojnie światowej wydziały medyczne zostały wyodrębnione z europejskiego wynalazku, jakim był uniwersytet. Powstało dziesięć akademii medycznych. Uniwersytet od łacińskiego słowa Universitas był wspólnotą osób poszukujących prawdy. Podstawowym narzędziem w poszukiwaniu prawdy było słowo – logos.

Czytaj Dalej »

Głos w dyskusji na temat roli słowa w praktyce lekarskiej cz. II

Zaniedbanie słownego kontaktu pomiędzy chorym a lekarzem było nie tylko wynikiem zmian politycznych, ale przede wszystkim wynikiem nowej filozofii leczenia. Jej podstawową cechą była zamiana chorego pacjenta na matematyczny model jego choroby.

Czytaj Dalej »

Detoksykacja alkoholowa dla członków rodzin

Detoksykacja alkoholowa

nawet jeśli do tej pory nie do końca na coś byliśmy zdecydowani, to jednak wiele będzie się mogło pozmieniać właśnie dzięki temu, ze medycyna idzie do przodu. Koniecznie więc należy już dziś pomyśleć nad tym, jakiego typu możliwości prze sobą widzimy, oraz jak to wszystko będzie mogło prezentacja się właśnie u nas samych. Nawet jesli na samym początku nie bardzo będziemy do czegoś przekonani, to jednak można będzie zobaczy, że za jakiś czas można będzie inaczej na pewne sprawy się zapatrywać, oraz w jakiś sposób działać, by jednak można było osiągnąć właściwy efekt. Nie od dziś wiadomo, że przede wszystkim to my sami decydujemy o tym, jak wiele korzyści jeszcze będzie przed nami, oraz w jaki sposób będziemy do tego wszystkiego podchodzili. Dlatego mozna już dziś poważniej nad tym sobie pomyśleć, a zobaczymy, że dla nas również wiele będzie mogło to wszystko znaczyć. Nie od dziś wiadomo, że od czasu o czasu przybywa możliwości związanych właśnie z dezoksydacja alkoholowa dlatego nawet jeśli na samym początku nie do końca nas to wszystko przekonuje, to jednak w późniejszym czasie można będzie zmienić swoje zdanie. Prawda jest taka, że mimo wszystko dezoksydacja alkoholowa to rozwiązanie dla właściwie każdego. Dlatego nawet jeśli początki bywają trudne to i tak można będzie inaczej na to wszystko zacząć sobie patrzeć. Być może

dezoksydacja alkoholowa

to będzie opcja dla właściwie kadzidełko.

Ośrodek leczenia alkoholizmu- badania

Ośrodek leczenia alkoholizmu

tak naprawdę to zawsze na samym początku osoby, które posiadają właśnie taki problem się z nim kryją. Dopiero w momencie gdy problem zyska na sile odkrywają że jednak dotyczy ich również. Dlatego warto jest od samego początku bacznie obserwować swoją rodzinę, by można było w miarę krótkim czasie zareagować, gdyby pojawił się właśnie taki problem. Od czasu do czasu zmienia się pojęcie jeśli chodzi właśnie o tego typu możliwości, dlatego też tak duże znaczenie może mieć właściwie nasze podejście do miejsca takiego jak właśnie ośrodek leczenia alkoholizmu gdyż to od niego w dużej mierze wiele będzie mogło zależeć. Nawet jeśli na samym początku nie do końca będziemy na coś takiego zdecydowani, to jednak w późniejszym czasie zmienimy swoje właściwe podejście, jak i również zobaczymy, że można będzie naprawdę wiele na tym wszystkim skorzystać. Nie od dziś wiadomo, że właściwie leczenie alkoholizmu jest rozłożone w czasie, ponieważ od nas samych w dużej mierze będzie mogło wiele zależeć. Nie od dziś wiadomo, że jednak jeśli komuś mocniej będzie zależało na wyjściu z takiego nałogu, to oczywiście ma zwiększona na to szansę. Prawda jest taka, że mimo wszystko

ośrodek leczenia alkoholizmu

to opcja dla właściwie każdego, kto znalazł się w trudnej sytuacji. Samodzielnie więc można inaczej zacząć na to wszystko sobie patrzeć, by można było w jakiś sposób docenić to jak wiele opcji wyjścia na prostą posiadamy.

Odwyk alkoholowy-w Poznaniu

Odwyk alkoholowy

możliwości jeśli chodzi o wyjście z nałogu bywają naprawdę rożne. Nawet jeśli na samym początku nie do końca będzie nam coś takiego odpowiadało to i tak za jakiś czas całkowicie zmienimy swoje zdanie. Nie od dziś wiadomo, że między onymi to przecież odwyk alkoholowy będzie mógł okazać się tutaj czymś zbawiennym. Nawet jeśli na samym początku nie do końca jesteśmy na coś takiego zdecydowani to i tak można będzie zmieni swoje zdanie. Przecież wiadomo, że dla każdego właściwie tego typu rozwiązanie będzie mogło wiele znaczyć, pod warunkiem, że mimo wszystko można będzie całkowicie zmienić swoje podejście do pewnych spraw. Nawet jeśli na samym początku nie do końca przekonuje nas wizja tego, że przede wszystkim to my sami decydujemy o tym, czy chcemy iść na odwyk czy tez jednak nie, to i tak dla dobra rodziny wart jest na tego typu możliwość się zdecydować. Nawet jeśli na samym początku nie do końca jesteśmy przekonani o słuszności tego typu rozwiązania to i tak można będzie zmienić swoje podejście. Przecież wiadomo, że jeśli chodzi właśnie o

odwyk alkoholowy

to właściwie każdy ma szanse wyjść na prosta. Dlatego nawet jeśli ktoś jest mocno wprowadzony w ten stan i tak będzie mógł spróbować się z tego pozbiega. Tylko i wytłaczanie od nas samych zależne będzie w jaki sposób na to wszystko zaczniemy sobie patrzeć, oraz jak się za to zabierzemy.

Geneza mitologii onkologicznej

Wszystko zaczyna się od sprzeciwu wobec przypadkowości natury. Z niego wyrasta pierwsza pretensja pacjenta do losu: „Dlaczego JA?” Kiedy lekarz na podstawie badań informuje pacjenta, że ten ma raka pacjent ma wielkie problemy z przyjęciem tej wiadomości. W pierwszej chwili uruchamiają się mechanizmy obronne. W zależności od psychiki pacjenta są one różne. Może to być wyparcie, zaprzeczenie, nieprzyjęcie do wiadomości. Pacjent po prostu odrzuca diagnozę. Niemożliwe? Ale tak bywa. Bo lekarz jest za młody, bo lekarz jest za stary, bo u nas w rodzinie nikt nie miał raka, bo ciocia, kiedy dostała raka, była dużo starsza – i tak dalej. Wyparcie może prowadzić do całkowitej ucieczki i odrzucenia perspektywy leczenia. Wtedy na ogół sprawa powraca wraz z nasileniem się objawów choroby albo ktoś z otoczenia pacjenta – choćby i sam lekarz – doprowadzi do przekonania go o konieczności uwierzenia w diagnozę. Faktem jest, że obecnie wykrywa się dość często raka na etapie, kiedy jest on bezobjawowy. To znaczy – pacjent nie ma subiektywnego poczucia choroby, nie cierpi, nic mu nie dolega albo też dolega niewiele. Może się zatem pojawić wypieranie mające wszelkie pozory racjonalnego myślenia. Wiadomo oczywiście, że wcześnie wykryty nowotwór to znacznie większa szansa wyleczenia się, ale umysł przerażonego człowieka może tę prawdę starannie traktować jako nie dotyczącą MNIE.

Czytaj Dalej »

Geneza mitologii onkologicznej cz. II

Tu zresztą warto się zatrzymać, bo dość często pojawia się wątek emocjonalnego uwarunkowania choroby nowotworowej. Już w XIX wieku i wcześniej istniało przekonanie, że na raka chorują ludzie, którzy „wstrzymują uczucia”. To przekonanie wyrażane jest w rozmaity sposób. Mówi się o braku rozładowania, o niezdolności do wyrażania uczuć, wreszcie nazywa się raka chorobą z braku uczuć. Wszystkie te sformułowania opierają się na intuicji i obserwacjach nie weryfikowanych naukowo aż do lat sześćdziesiątych wieku dwudziestego, kiedy to podjęto pierwsze próby badania korelacji między sytuacją emocjonalną a podatnością na zachorowanie na raka. Pierwsze badania na dużych grupach miały charakter retrospektywny. Niebawem jednak pojawiły się badania na dużych grupach studentów. Opisano ich stan i doświadczenie emocjonalne, a następnie w ciągu 10-15 lat badano ich zapadalność na różne choroby. Oba typy badań prowadziły nieuchronnie do wniosku, że ludzie o niskim poziomie poczucia bezpieczeństwa w sferze uczuć (na ogół determinowanym przez chłód uczuciowy w relacjach z matką) mają tendencję do zapadania przed 50. rokiem życia na chorobę nowotworową. Niezwykle ciekawe badania dotyczą emocjonalnych uwarunkowań w grupie kobiet, które bez wyraźnych skłonności genetycznych zachorowały na raka piersi w okresie okołomenopauzalnym. Przeszło 80% tych kobiet na rok – dwa lata przed rozpoznaniem we wczesnym stadium choroby przeszło przez poważne załamanie w życiu uczuciowym (na ogół odejście lub śmierć partnera połączone z odejściem dzieci z domu). Brak możliwości okazywania uczuć jest przez badaczy określany jako sytuacja zwiększająca ryzyko zachorowania kobiety na raka piersi. Nic więc dziwnego, że po onkologu prowadzącym rzetelnie pacjenta można oczekiwać zainteresowania jego sytuacją emocjonalną.

Czytaj Dalej »

Formowanie programu edukacyjnego

Rozpoczęcie edukacji chorego musi się wiązać z zasadniczym pytaniem o praktyczny cel, który chcemy osiągnąć. Jest on nieco inny w każdym przypadku cukrzycy. Lekarz, mając stale w pamięci listę praktycznych priorytetów, nie powinien przy ustalaniu programu terapii dążyć do uwzględnienia całości problematyki. Winno to być indywidualnie zróżnicowane.

Czytaj Dalej »